Tevékenységeink

Cégünk 2013 évben alakult, de az épületekkel közvetlenül foglalkozó munkatársaink 15-20 éves szakmai gyakorlattal, továbbá a törvényben kötelezően előírt OKJ-es szakképesítéssel rendelkeznek.

Tevékenységünket – meg lévő szakmai tapasztalatunkat hasznosítva – az Önök érdekeit figyelembe véve, tulajdonosi szemlélettel kialakított irányvonal megtartása mellett végezzük.

Az általunk kezelt házaknál elsődleges célunk, - a Számvizsgáló Bizottsággal szorosan együttműködve -, a tulajdonosok számára megfizethető közös költség mellett, a leggazdaságosabb üzemeltetés, az épületek műszaki állapotának folyamatos javítása, minden évben nagyobb értékű felújítások elvégzése.

 • Az új megbízásoknál, az épületben – műszaki gárdánk közreműködésével – teljes körű épületfelmérést végzünk. A műszaki bejárásokról jegyzőkönyvet készítünk, melynek alapján elkészítünk egy általános árkalkulációt, ezt követően összeállítunk egy rövid és egy hosszú távú felújítási tervet, melyet az Számvizsgáló Bizottság tagjaival egyeztetünk.
 • A tapasztaltakat, és terveinket közgyűlésen ismertetjük a tulajdonosokkal.

A leírtak figyelembevételével, a vállalt üzemeltetési feladatok:

 • napi kapcsolatot tartunk az épület alkalmazottaival és a Számvizsgáló Bizottság tagjaival.
 • havonta elektronikus úton eljuttatjuk a Számvizsgáló Bizottság részére a könyvelési zárásokat, a tulajdonosi közös költség listát. Igény szerint havonta, illetve negyedévente személyes megbeszélést tartunk a Számvizsgáló Bizottság tagjaival.
 • a tervszerű javítási, felújítási munkákra – az általunk készített árazatlan költségvetés alapján – árajánlatokat kérünk be, a munkát pályáztatjuk, és a Számvizsgáló Bizottság tagjaival közösen döntünk a kivitelezőről.
 • annak érdekében, hogy az általunk kezelt épületekben lakó tulajdonosok életvitel változtatás nélkül, akár 20% fűtési díj megtakarítást érjenek el, és ennyivel csökkenjen a FŐTÁV számlájuk összege, ajánljuk az épületben egyedi hő központ kialakítását, melynek megtervezését, engedélyeztetését végezzük.

Közös képviseletünk kapcsolatban áll a fenti beruházást egyedüli kivitelezőként végző céggel.

 • A saját hő központ a beindítást követően garantáltan azonnali megtakarítást eredményez.
 • A beruházás több okból kockázatmentes, tekintettel arra, hogy a fűtésszámlát továbbra is a FŐTÁV állítja ki, és megelőlegezi a nem fizető tulajdonosok fűtési díját, ezáltal a rendszeresen fizető tulajdonosokat nem éri kár.
 • Adósságkezelő cégünk a fűtési díj hátralék kezelését és behajtását is végzi.

A fűtési költség felosztását, szerződés alapján, külön díj ellenében végeztetjük.

 • A hő felhasználásról készített nyilvántartást – a kötelezően előírtak szerint – havonta kifüggesztjük az épületben, vagy igény szerint minden tulajdonos felé eljuttatjuk.
 • szeretnénk kiemelni, hogy az épületpályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, és minden pályázati lehetőséget igénybe veszünk az épület felújításának érdekében. A pályázati anyagot összeállítjuk, minden ezzel összefüggő feladatot intézünk, a bonyolítást díjmentesen végezzük.
 • tekintettel arra, hogy állami pályázati kiírás évek óta nincs, viszont az épületek jogos igénye az energia megtakarítás elérése, cégünk az alábbi segítséget kívánja nyújtani az általa kezelt épületeknek:
 • Banki kapcsolataink révén, kidolgoztunk egy olyan kedvező hitelfelvételi lehetőséget, melynek segítségével, a külső homlokzati szigetelést, ablakcserét, fűtés és víz gépészeti felújítást elvégeztetheti az épület.
 • a tulajdonosok felé negyedévente elkészítjük, és megküldjük a közös költség fizetéséről készült egyenlegét, de egyéni kód alapján, biztosítjuk minden tulajdonosnak az egyéni folyószámlájára történő betekintést is.
 • megtesszük a szükséges intézkedéseket a bérbe adható helyiségek mielőbbi hasznosítása érdekében.

 

Könyvelési feladatok ellátása:

 • az épületek könyvelését, az érvényben lévő törvényi előírások betartása mellett, egyszeres könyvvitelben, a Profi könyvelő programmal végezzük. A program engedélyezett, megfelel a NAV előírásainak. A program lehetőséget ad a közös költség tartozások kamattal történő nyilvántartására is, ennek alkalmazása azonban közgyűlési határozatot igényel. A közös költség befizetések a beérkezett postai, illetve banki bizonylatok alapján kerülnek rögzítésre. Havonta készül zárás a naplófőkönyvről, az analitikáról. Az éves zárás alapján készítjük el a beszámoló, és a következő évi költségvetési terv elkészítéséhez az analitikus kimutatást.

A házak számláinak kezelése OTP terminálon keresztül történik.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során, minden épületnél egyre nagyobb gondot jelent a tulajdonosi kintlévőség behajtása, igyekszünk ebben is minél hatékonyabb segítséget nyújtani az általunk kezelt épületeknek, ezért:

 • közös képviseleti tevékenységünk keretén belül, segíteni kívánjuk a kezelt házainkban élő, az előírásoknak megfelelően fizető tulajdonosokat a lakókörnyezetük élhető fenntartása érdekében egy olyan követeléskezelési eljárással, amely az adósok pénzügyi, vagyoni, személyi körülményeinek vizsgálata és figyelembe vétele mellett érvényesíti az épület tulajdonosi közösségének jogos igényeit.
 • Az adósságkezelés során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a közgyűlési határozatokban rögzítettek betartása mellett – a törvényben előírt jogi úton indítjuk el, és folytatjuk le a behajtást (felszólítás, az adós személyes megkeresése – ahol törekszünk a megegyezésre), amennyiben nem sikerül megegyezni, fizetési meghagyás benyújtása, végrehajtás.

Előnyök:

 • nincs előzetes megbízási díj, az megbízási díjat (továbbá az illeték és a végrehajtási költségeket) az adós fizeti meg
 • naprakész behajtási nyilvántartás
 • szakszerű eljárás a követeléskezelésben
 • adós teljesítését elősegítő tájékoztatás
 • szakszerű jogi eljárás a követelésbehajtás során
 • az eljárás teljes spektrumában személyes behajtási ügyintézés
 • elérhetőség és rugalmasság
 • közvetlen végrehajtói intézkedés
 • adatvédelem

 

Általános működési elv:

A cég teljes körű felelősség biztosítással rendelkezik a Generali biztosítónál!

Cégünk a működéshez szükséges minden területen, biztosítja a megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat, így a fent leírt feladatokat a tulajdonosok teljes körű megelégedésével kívánjuk végezni, szem előtt tartva az épületek műszaki állapotának folyamatos megújulását, lakókörnyezetük jobbá és szebbé tételét.